Charakterystyka energetyczna budynku

Ceny energii stale rosną, co nierozerwalnie wiąże się ze zwiększonymi kosztami użytkowania budynków. Nawet tani do tej pory węgiel staje się obecnie coraz rzadziej używanym paliwem do ogrzewania domów, szczególnie ze względu na niekorzystny wpływ na środowisko. Budownictwo idzie w kierunku oszczędzania energii i zminimalizowania kosztów eksploatacji.

Cel sporządzania charakterystyki energetycznej budynku

Iświadectwo charakterystyki energetycznejm tańszy w utrzymaniu dom, tym lepiej dla inwestora. Ale jak ocenić koszty utrzymania budynku, który mamy zamiar kupić lub wynająć? Pomoże w tym świadectwo charakterystyki energetycznej. Dokument ten sporządza się zarówno w przypadku nowych inwestycji, jak i tych już istniejących, lub budynków po modernizacji. Czym dokładnie jest ten dokument? Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku stanowi jego ocenę jakości energetycznej. Dokument ten jest sporządzany w formie papierowej oraz elektronicznej i jest ważny przez 10 lat od jego wystawienia. Jednak należy pamiętać, że każda modernizacja, taka jak zmiana kotła, czy termomodernizacja obiektu, wymaga aktualizacji świadectwa. Konieczności sporządzenia tego dokumentu podlegają wszystkie nowo budowane, sprzedawane oraz wynajmowane budynki i lokale. Nie podlegają natomiast zabytki, miejsca kultu religijnego, budynki użytkowane krócej niż 2 lata, budynki użytkowane nie dłużej niż 4 miesiące w roku, obiekty wolnostojące o powierzchni użytkowej mniejszej niż 50m2, obiekty służące gospodarce rolnej, oraz obiekty przemysłowe i gospodarcze o niewielkim zużyciu energii (poniżej 50 kWh/m2/rok). Świadectwo to wystawiane jest przez uprawnione do tego osoby, jednakże nie może to być właściciel budynku, kierownik budowy lub projektant. Osoba wystawiająca świadectwo nie może być w żaden sposób związana z procesem budowlanym danego obiektu.

Jaki jest cel certyfikacji energetycznej? Czy jest to tylko kolejny dokument, jaki jesteśmy zmuszeni zdobyć, ponosząc dodatkowe koszty? Celem certyfikacji jest zwrócenie uwagi na specyfikę energetyczną budynków, ich modernizację w celu minimalizacji kosztów. Podniesienie efektywności energetycznej budynków ma bezpośrednio doprowadzić do zmniejszenia zużycia energii oraz emisji CO2 do atmosfery. Dokument ten pozwoli także potencjalnemu kupcowi na świadomy wybór energooszczędnego lokalu.