Czym jest system SAP?

 

Tajemniczy skrót SAP HCM pochodzi z języka angielskiego i oznacza wsparcie dla działu kadrowo – płacowego. Do ich specjalności należy wiele zadań, które są rozwiązywane o wiele prościej i łatwiej niż bez zastosowania modułu. SAP HCM to to samo co SAP HR, który jest związane z ludźmi i zasobami ludzkimi. Human Resources management może funkcjonować także jako samodzielny system, nie tylko jako pomoc do już wdrożonego.

Najważniejsza funkcjonalność SAP

sap hcmDo najbardziej popularnej i najczęściej użytkowanej specjalności, do której używa się SAP HCM, należy administracja kadrami. W biurach, urzędach i korporacjach bardzo ważne jest odpowiednie zarządzanie pracownikami, ich wypłatami i innymi zobowiązaniami. Dzięki HR-PA można o wiele lepiej zarządzać wszystkimi pracującymi, gdyż na bieżąco można obserwować i zarządzać raportami i rejestracjami. Również wydruk zaświadczeń jest znacznie łatwiejszy i prostszy. Nowoczesne podejście do zarządzania ludźmi pracującymi pozwala na stworzenie internetowych dokumentacji kadrowych i przeniesienie wszystkich dokumentów z danymi do sieci webowej. Zastosowanie innowacyjnego rozwiązania, polegającego na przetrzymywaniu zgłoszonych do ZUSu pracowników online sprawia, że o wiele szybciej można mieć dostęp do potrzebnych zaświadczeń, a manewrowanie danymi o każdym z pracowników jest możliwe z wielu miejsc na świecie, nie tylko z jednego komputera. Jest to rozwiązanie na miarę dwudziestego pierwszego wieku.

Oprócz wspomnianego rozwiązania dla administracji w przedsiębiorstwie można wykorzystać pomoc dla kadr i płac także w zakresie zarządzania czasem pracy, przy rozliczaniu płac, zarządzaniu całą organizacją czy podczas szkoleń. Modeł pozwala na sprawniejszą i szybszą organizację rekrutacji oraz szkoleń.