Ilość urlopu wypoczynkowego

Praca jest koniecznością w życiu każdego człowieka, ale tak samo ważny jest odpoczynek. Osobom pracującym na umowę o pracę przysługuje prawo do urlopu, który należy wykorzystać w określonym czasie. Ilość dni urlopu jest ściśle określona w kodeksie pracy. 

Ile dni urlopu przysługuje pracownikom?

urlop wypoczynkowy kodeks pracyKodeks pracy jest dokumentem, który normuje zasady stosunku pracy między pracodawcą i pracownikiem. Pod względem praw, w najlepszej sytuacji są pracownicy, którzy mają umowę o pracę, gdyż daje ona najwięcej przywilejów. Jeżeli chcemy wiedzieć jaki nam przysługuje urlop wypoczynkowy kodeks pracy jest dokumentem, w którym wszystko jest szczegółowo opisane. Przede wszystkim urlop przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. W pierwszym roku zatrudnienia jest on naliczany proporcjonalnie, czyli zgodnie z odpowiednim wzorem, wylicza się dni urlopu przysługujące na każdy miesiąc pracy. Może to być dwa, lub trzy dni urlopu za przepracowany miesiąc. Należy zaznaczyć, że pierwszy dzień urlopu przysługuje pracownikom, którzy przepracowani jeden miesiąc. Ilość dni, którą może wykorzystać pracownik, zależy od stażu pracy i wykształcenia. Dla przykładu, za ukończenie liceum liczy się trzy lata pracy, a za studia wyższe 5 lat. Jeżeli suma lat nie przekroczy liczby dziesięć, to pracownik otrzymuje dwadzieścia dni urlopu, które może wykorzystać w ciągu roku. Jeżeli natomiast ilość ta przekroczy dziesięć lat, to osoba zatrudniona otrzymuje dwadzieścia sześć dni wolnego. Tylko na umowie o pracę przysługuje płatny urlop. 

Przysługujący urlop można jednorazowo wykorzystać, lub podzielić  na części. Oczywiście zanim pójdziemy na urlop, to trzeba napisać wniosek urlopowy, który musi podpisać pracodawca, czym wyraża na to zgodę. Ponadto w wyjątkowych sytuacjach można 2 razy w roku wziąć urlop na żądanie.