Import towarów lub usług

Eksport i import są definiującymi transakcjami finansowymi w handlu międzynarodowym. Import w kraju przyjmującym jest eksportem z kraju wysyłającego. W handlu międzynarodowym, import i eksport towarów są ograniczone przez kontyngenty importowe i mandaty od władz celnych. Jurysdykcje importujące i eksportujące mogą nakładać taryfy (podatki) na towary.

Import – transakcja finansowa w handlu międzynarodowym

import z azjiPonadto, import (np. import z azji) i eksport towarów podlega umowom handlowym pomiędzy jurysdykcjami importującymi i eksportującymi. Import składa się z transakcji dotyczących towarów i usług dla rezydentów danej jurysdykcji (takich jak naród) od nierezydentów. Dokładna definicja importu w rachunkach narodowych obejmuje i wyklucza określone przypadki „graniczne”. Import jest działaniem polegającym na kupowaniu lub nabywaniu produktów lub usług z innego kraju lub innego rynku niż własny. Jest on ważny dla gospodarki, ponieważ pozwala krajowi zaopatrywać swój rynek w nieistniejące, rzadkie, drogie lub niskiej jakości produkty lub usługi produktami z innych krajów. Bilans handlowy jest różnicą pomiędzy wartością wszystkich dóbr (i usług) eksportowanych przez dany kraj a wartością dóbr importowanych przez ten kraj. Deficyt handlowy występuje wtedy, gdy import jest większy niż eksport. Na import wpływa przede wszystkim dochód danego kraju i jego zasoby produkcyjne. Na przykład, USA importuje ropę naftową z Kanady, mimo że USA posiada ropę naftową, a Kanada ją zużywa.

Jednak konsumenci w USA są skłonni zapłacić więcej za marginalną baryłkę ropy niż konsumenci kanadyjscy, ponieważ w USA jest większy popyt na ropę niż jej produkcja. Ponadto, jeśli mówimy o Indonezji, do eksportu lub importu jakiegokolwiek towaru z Indonezji, potrzebne są odpowiednie informacje o indonezyjskich kupujących i sprzedających.