Nauszniki do ochrony słuchu

Praca z narzędziami elektrycznymi jest pozornie łatwa, aczkolwiek bardzo szybko okazuje się iż jest pełna mankamentów. Wysoki poziom hałasu, generowany przez same narzędzia lub ich działanie jest bodaj największym z owych problemów, i w dużym stopniu przekłada się na trudność pracy na niektórych stanowiskach wykończeniowych czy budowlanych.

Najbardziej skuteczne słuchawki ochronne do pracy

nauszniki wygłuszająceOchrona słuchu jest jednym ze stałych elementów bhp na stanowiskach pracy na których używane są narzędzia elektryczne, generujące wysoki poziom hałasu. Nauszniki wygłuszające są na takich stanowiskach najczęściej stosowanym rodzajem ochrony słuchu, nie tylko skutecznym ale również bardzo wygodnym. Duże nauszniki, które przypominają nieco słuchawki studyjne czy gamingowe, niemal całkowicie zatrzymują dźwięk dochodzący z otoczenia, i umożliwiają pracownikowi komfortowe i bezpieczne wykonywanie zadań w dowolnych warunkach. Są one oczywiście stosowane z innymi elementami wyposażenia ochronnego, więc zaprojektowane są w taki sposób by nie przeszkadzać w wykonywaniu prac, i nie kolidować z użyciem żadnego sprzętu ochronnego. Słuchawki te posiadają wypełnienie z miękkiej pianki akustycznej oraz zewnętrzne panele dźwiękochłonne, dzięki którym mogą być używane w pomieszczeniach czy na stanowiskach pracy o największym natężeniu hałasu, generowanego przez głośne narzędzia lub ich pracę.

Spełniają one wszystkie wymagania, dotyczące wyposażenia bhp, więc mogą być używane niemal wszędzie. Jedynym ograniczeniem jest ich podatność na uszkodzenia po kontakcie z substancjami chemicznymi, choć w zakładach wykorzystujących takowe nie używa się ochrony słuchu. Nauszniki te są również stosowane przez wszystkie osoby zajmujące się pracą z narzędziami elektrycznymi poza budowami i zakładami.