Rodzaje urządzeń suwnicowych

Utrzymanie procesów produkcyjnych i logistycznych na właściwym poziomie wymaga specjalistycznych urządzeń transportowych. Przedsiębiorcy mając do dyspozycji szeroką gamę specjalistycznych środków transportu wewnętrznego mogą stworzyć bardzo efektywne linie dostaw. Jednym z bardzo przydatnych urządzeń jest suwnica.

Budowa i zastosowania suwnic

suwnice dwudźwigaroweDźwigownice są wykorzystywane w wielu branżach gospodarki będąc urządzeniem determinującym wielkość produkcji i zdolności przeładunkowych. W zależności od potrzeb klienci mają do wyboru suwnice pomostowe, bramowe, półbramowe lub konsolowe. Służą one do przenoszenia w bezpieczny i szybki sposób dużych i ciężkich ładunków w obszarach hal lub placów przeładunkowych. Dźwigownice projektowane są i wykonywane na indywidualne zamówienie dla konkretnych parametrów rozpiętości i udźwigu. Elementem suwnicy odpowiedzialnym za jej udźwig jest most suwnicy wykonany z dźwigarów. Na podstawie ich liczby wyróżniamy torowiskach. Most suwnicy pomostowej umieszczony jest na ruchomych czołownicach poruszających się po umieszczonym na określonej wysokości torowisku. Suwnice bramowe poruszają się całą swoją konstrukcją po torach układanych na poziomie zero.

Producenci w szczególnych przypadkach są w stanie dostarczyć do odbiorcy tzw. suwnice specjalne zdolne do pracy w najtrudniejszych warunkach środowiska. Mianem suwnic specjalnych określane są również suwnice zaopatrzone w nietypowe zawiesia na cięgniku operującym na moście dźwigownic.