Utylizacja odpadów – nowe zasady

Sektor przemysłowy, związany z produkcją odpadów, jak również ich utylizacją, przeszedł sporo zmian. Wynika to przede wszystkim ze stworzenia nowego systemu prawnego, którego celem jest zwiększona ochrona środowiska, jak również zwiększenie kontroli nad procesem składowania, transportu i utylizacji odpadów. Dlatego każde przedsiębiorstwo, które produkuje odpady, zobowiązane jest do posiadania wpisu w BDO ( Baza Danych Odpadowych).

Profesjonalna utylizacja odpadów

utylizacja odpadów łódzkieObecne przepisy bardzo jasno i precyzyjnie określają sposób przechowywania poszczególnych odpadów, jak również sposób ich utylizacji. Wynika to ze zwiększenia kontroli nad przedsiębiorstwami w zakresie gospodarki odpadowej, jak również prowadzenia nowoczesnej ewidencji odpadowej. Dlatego tak ważna jest odpowiednia utylizacja odpadów Łódzkie jest województwem, na terenie którego działa duża liczba przedsiębiorstw. Zobowiązane są do posiadania wpisu do BDO. Na tej podstawie, gdy dochodzi do przekazania odpadów firmie transportowej lub zajmującej się utylizacją, proces ten zostaje odnotowany w systemie. Dodatkowo przekazanie odpadów musi być potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Dlatego też firmy, które zajmują się utylizacją, jak również transportem odpadów, również muszą widnieć w systemie ewidencyjnym.

Dodatkowo trzeba pamiętać, iż utylizacja poszczególnych odpadów musi przebiegać w określonych sposób. Wymaga to przestrzegania zasad, związanych ze sposobem utylizacji, jak też korzystania z nowoczesnych narzędzi, które są dostosowane do obecnych norm. Przekazanie odpadów zostaje potwierdzone odpowiednimi dokumentami, co zwalnia przedsiębiorcę z dalszej troski o ich los, natomiast obowiązek utylizacji spoczywa na firmie, które przyjęła odpady. Cały proces, włącznie ze sposobem utylizacji zostaje odnotowany w bazie ewidencyjnej.